Servis

PODROBNÉ SERVISNÉ INFORMÁCIE A TECHNICKÁ PODPORA

Lokálne klimatizátory, delené jednotky, odvlhčovače vzduchu a čističky vzduchu

Servis

Servis lokálnych klimatizátorov, delených jednotek, odvlhčovačov vzduchu a čističiek vzduchu AYRTON sa vykonáva výhradne cez centrálne servisné stredisko v Bratislave.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

SINCLAIR Slovakia, s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/3260 5030, každý pracovný deň v čase od 8:00 - 16:30 hod.

E-mail: servis@sinclair.sk