Návrh výkonu

NÁVRH VÝKONU KLIMATIZACE

Delené jednotky

Klimatizáciu vždy vyberajte s rozvahou a ak je to možné, tak ju plánujte po dokončení hrubej stavby alebo pred rekonštrukciou. Pred nákupom odporúčame osloviť odborníka, ktorý Vám pomôže s výberom tak, aby Vám po celý čas svojej životnosti slúžila k Vašej spokojnosti, nebola preťažovaná alebo naopak predimenzovaná. Ušetríte si veľa starostí s nedostatočným chladiacim výkonom alebo častým vypínaním. Dôležitý je pravidelný užívateľský aj odborný servis, ktorý Vám výrazne predĺži životnosť klimatizácie.

Delené klimatizácie radíme medzi pevne inštalované a sú vhodné aj na celoročnú prevádzku chladenia / kúrenia. Montáž zahŕňa nutnosť menších stavebných úprav, vzájomné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky a elektrické pripojenie vnútornej jednotky najlepšie na vlastný 16A istič podľa typu klimatizácie. Jednou z podmienok záruky delených klimatizácií je odborná inštalácia, ktorá spravidla začína obhliadkou objektu a výberom vhodného modelu.

Ak klimatizáciu kupujete skôr ako sa poradíte s odborníkom je základom porovnať plochu miestnosti, v ktorej chcete klimatizáciu používať, s plochou odporúčanou výrobcom. Pri delených klimatizáciách AYRTON sú odporúčané plochy miestnosti 20 - 30m2 a 30 - 40m2, kde počítame so štandardnou výškou stropu 2,7m. Napríklad pre plochu 25m2 je vhodný model AYL-09BI, ale ak má Vaša miestnosť napríklad v panelovom dome plochu 25m2, je orientovaná na J / JV / JZ, okno v miestnosti má plochu 4m2 bez vnútorných žalúzií, v miestnosti bývajú najčastejšie dve osoby, spotrebiče sú televízor, počítač a svetlo, tak je vždy vhodné zvoliť výkonnejší model AYL-12BI.

Navrh vykonu

Cena odbornej inštalácie delených klimatizácií nie je súčasťou ceny výrobku, ale je vždy samostatnou zmluvnou položkou medzi zákazníkom a inštalačnou firmou. Jej cena je odvodená od konkrétnych požiadaviek zákazníka a tiež podľa špecifikácie miesta inštalácie. Orientačná odhadovaná cena bežnej inštalácie je 260€ bez DPH. Inštalácia v nasledujúcej cenovej špecifikácii zahŕňa:

  • montáž vnútornej a vonkajšej jednotky zo zeme maximálne do výšky 2,5m
  • vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou je do 4m
  • jeden prestup bežnou tehlovou stenou
  • uloženie prepojovacích rúrok a odvod kondenzátu spoločne do plastovej lišty
  • pripojenie k sieti - vidlicou v mieste vnútornej jednotky do zákazníkom
  • vopred pripravenej zásuvky ~ 220 – 240 / 50Hz
  • konzola pre vonkajšiu jednotku, cestovné a ostatné práce naviac nie sú v odhadovanej cene zahrnuté.

Na odbornú inštaláciu môžete využiť ľubovoľnú spoločnosť vo Vašom okolí, ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizačnej techniky a je držiteľom "Certifikátu kategórie I". Tento certifikát oprávňuje k inštalácii, údržbe a servisu zariadenia s fluórovanými skleníkovými plynmi a regulovanými látkami. Ak chcete pomôcť s vyhľadaním vhodnej firmy na odbornú inštaláciu, môžete volať na telefónne číslo 02/3260 5050.

Záručná doba pre delené klimatizačné jednotky je 36 mesiacov a začína plynúť po uvedení zariadenia do prevádzky odbornou inštaláciou. Bez potvrdenia o odbornej inštalácii nie je splnená hlavná podmienka záruky a nie je možné ju v tomto prípade uznať ako platnú. Miesto na potvrdenie nájdete na záručnom liste produktu, ktorý je súčasťou balenia vnútornej jednotky. Ak výrobok vykazuje poruchu počas záručnej doby, kontaktujte spoločnosť, ktorá Vám klimatizáciu odborne nainštalovala. V prípade nejasností môžete volať na telefónne číslo 02/3260 5050.

Lokálne klimatizátory (mobilné)

Klimatizáciu vždy vyberajte s rozvahou a hlavne s ohľadom na veľkosť miestnosti. Ušetríte si veľa starostí s nedostatočným chladiacim výkonom alebo častým vypínaním. Dôležitý je pravidelný používateľský servis, ktorý Vám výrazne predĺži životnosť klimatizácie.

Lokálne klimatizátory radíme medzi mobilné a sú vhodné pre nárazové chladenie v miestnostiach, kde nie je z rôznych dôvodov možnosť inštalovať klimatizáciu delenú.

Pred inštaláciou mobilnej klimatizácie je nutné premýšľať nad odvodom odpadového tepla von z miestnosti. Horúci vzduch je z jednotky vytláčaný ventilátorom do plastovej flexibilnej hadice s priemerom 13 - 15cm a dĺžkou 50 - 150cm. Pre túto hadicu je nutné vytvoriť napríklad otvor do steny, výrez do okna, napojenie na komín alebo môžete hadicu privrieť do okna a okno zaistiť proti otvoreniu.

Lokálne klimatizátory AYRTON majú odporúčanú prevádzkovú plochu v m2, kde už počítame so štandardnou výškou stropu 2,7m. Pre plochu 15m2 je vhodný model AYM-07B, ale ak má Vaše miestnosť napríklad v panelovom dome plochu 15m2, je orientovaná na J / JV / JZ, okno v miestnosti má plochu 4m2 bez vnútorných žalúzií, v miestnosti bývajú najčastejšie dve osoby, spotrebiče sú televízor, počítač a svetlo, tak je vždy vhodné zvoliť výkonnejší model AYM-10B a AYM-12P.