Kontakt

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

SINCLAIR Slovakia, s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/3260 5030, každý pracovný deň v čase od 8:00 - 16:30 hod.

E-mail: servis@sinclair.sk

IČO: 51877244
Zápis v OR OS BA I., odd.: Sro., vl.: 131551/B